4B14F162-AA31-4671-BC91-65A8277CFF11.JPG

Treningsgrupper

Etter gjennomførte symjekurs og oppnådd ferdigheitsnivå vil mange fortsette utviklinga og velge symjing som idrett og mosjonsform.

YSSS har tilbod for dei som ynskjer å konkurrere og dei som berre vil ha symjing som mosjon.

I tabellen under finn du treningstider og kontaktpersonar for dei ulike treningsgruppene YSSS organiserar i Hareid, Ulstein og i Herøy. 

Symjing som idrett!

Treningstider 2021

*I samarbeid med Voldasymjarane

**Vassleik

Rutiner og retningslinjer

Treningsoppmøte og påmelding

YSSS nyttar Spond til å koordinere treningar og oppmøte.

 

Hovedgruppa heiter "Symjetrening".

For å bli med i den, bruk denne linken:  https://group.spond.com/XVKUU

Ein administrator vil godkjenne deg som medlem og legge deg til i relevant undergruppe.

Tilgang til basseng og anlegg

YSSS eig ingen basseng, vi kan berre leige og reservere tid og areal i anlegget.

YSSS anbefaler derfor våre utøvarar å skaffe seg årskort på det anlegget dei vil trene mest i. Vi har framforhandla gode rabattordningar. Oppgi at du er aktiv medlem i YSSS, så vil det aktuelle anlegget få stadfesting frå YSSS.

Om ein utøvar ynskjer frå tid til anna å alternere mellom anlegga (delta på treningar i dei andre anlegga), har YSSS eigne årskort til utleige. Ta kontakt med ansvarleg trenar på førehand for avklaring av dette.

Treningsavgift

Treningsavgifta skal dekkje utgifter klubben har til bassengleie, startavgift på rekruttstemner, innkjøp av utstyr og kostnadar knytt til trenarar og instruktørar. Denne blir fakturert kvart halvår (August og Januar).

 

Rekrutt & Mosjon
  • Rekrutt A (ca 2 treningar i veka): 800,- per halvår

  • Rekrutt B (ca 1 trening i veka): 600,- per halvår

Open Klasse/Konkurranseutøvar:
  • >3 treningar i veka: 1000,- per halvår

Resultat frå stevner 2021