top of page
4B14F162-AA31-4671-BC91-65A8277CFF11.JPG

Treningsgrupper

Etter gjennomførte symjekurs og oppnådd ferdigheitsnivå vil mange fortsette utviklinga og velge symjing som idrett og mosjonsform.

YSSS har tilbod for dei som ynskjer å konkurrere og dei som berre vil ha symjing som mosjon. I tillegg er det forventning fra klubben at mosjon symjarer fra 15år oppover ta instruktører utdanning og bidra til klubbens vekst via diverse instruktør (grunnkurs) og rekrutt trenarer.

I tabellen under finn du treningstider og kontaktpersonar for dei ulike treningsgruppene YSSS organiserar i Hareid, Ulstein og i Herøy. 

Symjing som idrett!

utviklingstrap.jpg

Treningstider

*I samarbeid med Voldasymjarane

Rutiner og retningslinjer

Treningsoppmøte og påmelding

YSSS nyttar Spond til å koordinere treningar og oppmøte.

 

Hovedgruppa heiter "Symjetrening".

For å bli med i den, bruk denne linken:  https://group.spond.com/XVKUU

Ein administrator vil godkjenne deg som medlem og legge deg til i relevant undergruppe.

Tilgang til basseng og anlegg

YSSS eig ingen basseng, vi kan berre leige og reservere tid og areal i anlegget.

YSSS anbefaler derfor våre utøvarar å skaffe seg årskort på det anlegget dei vil trene mest i. Vi har framforhandla gode rabattordningar. Oppgi at du er aktiv medlem i YSSS, så vil det aktuelle anlegget få stadfesting frå YSSS.

Om ein utøvar ynskjer frå tid til anna å alternere mellom anlegga (delta på treningar i dei andre anlegga), har YSSS eigne årskort til utleige. Ta kontakt med ansvarleg trenar på førehand for avklaring av dette.

Para symjing / Para symjeidrett

Symjing er ein av dei få idrettar der syn-, hørsel- og bevegelse hemma utøvarer både trenar saman og ofte konkurrerar på dei same stevna (rekrutt og approbert).

 

Sentrale aktiviteter (NSF);  Årlig åpen parasamling for personer med syn,-hørsels,- og bevegelseshemming, fra 12år og oppover. Her får nye svømmere trene sammen med de beste para svømmere i landet. Klubbtrenere er med for å lære mer om trening av parautøvere. Arrangeres i slutten av november med hovedbase på Olympiatoppen i Oslo. På denne samlingen er det tilbud om klassifisering. 

 

Alle para utøvarer som skal delta i paraklassen (approbert stevna) i symjing må ha godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkuranser for utøvarer med funksjonsnedsettelse rettferdige. 

Ved spørsmål om para symjing, ta gjerne kontakt med hovudtrenar@ysss.no 

Treningsavgift

Treningsavgifta skal dekkje utgifter klubben har til bassengleie, startavgift på rekruttstemner, innkjøp av utstyr og kostnadar knytt til trenarar og instruktørar. Denne blir fakturert kvart halvår (August og Januar).

 

R1 (Rekrutter)
  • Rekrutt B (ca 1 trening i veka): 600,- per halvår (1200årlig)

K1 & K2 (konkurranse symjarer):
  • K2: 2 treningar i veka: 800,- per halvår (1600 årlig)

  • K1: >3 treningar i veka: 1000,- per halvår (2000 årlig)

bottom of page