Husk_kreditering_ved_bruk_av_bilder@_Fot

Bli medlem

Kom og bli med i YSS symjeklubb!

Bli medlem

For å bli opptatt som medlem i YSSS må ein akseptere å overhalde idrettslaget sitt og overordna organisasjon sine regelverk og vedtak. Medlemskap i YSSS er fyrst gyldig frå den dagen medlemskontingent er betalt.

Medlemskontingenten blir fastsett av årsmøtet og skal betalast ved forfall etter utsendt faktura. 

Utmelding må skje ved skrifteleg varsel til klubben.

Andre avgifter/eigenandeler kan bli  krevd for deltaking i idrettslaget sitt aktivitetstilbud.

P.t er medlemskontigenten satt til 200,- per år. 

  1. Alle born til og med 12 år som er medlem av YSSS (som er tilslutta Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè), er forsikra (ordninga vart innført frå 01.01.1997).

  2. Frå det året han/ho fyller 13 år, så kan utøvaren betale lisens for å blir forsikra. Ved innbetalt startlisens blir lisensinnehavaren ulykkesforsikra i Gjensidige. Lisensperioden fylgjer kalenderåret – dvs 1. januar – 31. desember.

For å bli medlem i Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb fyller ein inn skjema her via Spondclub.

 
Kontakt oss for meir informasjon!

Tusen takk for at du kontakter oss!

Postadresse: c/o Bernt-Aage Ulstein, Skeidsreina 26, 6065 Ulsteinvik 

  • Facebook