top of page
Husk_kreditering_ved_bruk_av_bilder@_Fot

Bli medlem

Kom og bli med i YSS symjeklubb!

Bli medlem

Vi ynskjer aktive (og passive) medlemmar velkommen i YSSS! 

Ved å bli medlem i YSSS aksepterer ein å overhalde Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Svømmeforbund (NSF) og YSSS sine regelverk og vedtak. 

  • Innmelding i YSSS og NIF inkluderer forsikring av alle born til den dagen dei fyller 13 år. Les meir om dette her

  • Medlemskontingenten blir fastsett av årsmøtet og er 200,- per år (2022).

  • Faktura blir sendt ut i Spond ein gong i året og skal betalast ved forfall. 

 

For å bli medlem:

  1. Fyll ut innmeldingsskjema via Spond

  2. YSSS får melding og godkjenner innmelding i Spond 

  3. Etter godkjenning blir innmeldinga synkronisert med NIF sitt medlemsregister (Innmelding i YSSS betyr innmelding i NIF).  

  4. NIF sender melding til oppgitt epost-adresse eller mobil nr om å stadfeste medlemskapet. Det er viktig at stadfesting blir gjort innan oppgitt frist for at medlemskapet skal registrerast. Dersom medlemsskapet ikkje blir stadfesta innan fristen vil ikkje medlemskapet i YSSS bli registrert og YSSS må sende til NIF på nytt. 

 

Utmelding må skje ved skrifteleg varsel til klubben.

Dersom kontingent ikkje er betalt siste 2 år kan YSSS vedta utmelding av medlem.  

 
Aktivitetstilbodet i YSSS (kurs eller trening) blir fakturert separat frå medlemskontingent etter gjeldande rater. 
 

Contact Us
Kontakt oss for meir informasjon!

Tusen takk for at du kontakter oss!

Postadresse: c/o Bernt-Aage Ulstein, Skeidsreina 26, 6065 Ulsteinvik 

  • Facebook
bottom of page