top of page
©Fotograf Cecilie Hatløy_Portrett_YSSS-4

Lær å symje

YSSS arrangerer symjekurs for barn frå 5 til 11 år, for ungdom mellom 11 og 16 år og for vaksne.

Lær å symje

YSSS arrangerer symjekurs for born frå 5 år.

Vi har kurs på Ulstein Arena, i Sunnmørsbadet i Fosnavåg og i Hareid Symjehall. Kursa følgjer opplegget til Norges Svømmeskole, som er Norges Svømmeforbund sin nasjonale plan for symjeopplæring. Norges Svømmeskole tilbyr symjeopplæring av høg fagleg kvalitet.

YSSS sine kursprodukt:

Nivå og læringsmål i symjeopplæringa

Strukturen i symjeopplæringa består av to grunnleggjande begrep:

●      Vasstilvenning – erfare og venje seg til vatnet sine eigenskapar

●      Meistring av forhold i vatn – utnytte vatnet sine eigenskapar og skape framdrift

  • Begynnaropplæring

  • Vidaregåande opplæring

Symjeopplæring startar med vasstilvenning. Der handlar det om å venje seg til vatnet sine eigenskapar. Dette skjer gjennom individuelle-, partner- og gruppeøvingar ved bassengkanten og i vatn som ikkje er djupare enn at eleven kan stå på botnen. 

 

Det å føle seg trygg under vatn og meistre dykking i forskjellige former er ei føresetnad for å lære seg å symje.

Den gradvise meistringa av forholda i vatn skjer ved ein systematisk gjennomgang av dei fire kjernefunksjonane:

  1. Dykke – for å lære seg å symje må eleven kunne opphalde og orientere seg under vatn.

  2. Flyte – eleven får opplevinga av og evnar å påverke oppdrifta vatnet gir. Ei føresetnad for å flyte er at mest mogleg av kroppen er under vatn. 

  3. Gli – å gli under vatn eller i overflata er flyting i rørsle. Målet er at eleven er i stand til å påverke (redusere) denne motstanden ved til dømes linjehaldning. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

  4. Framdrift – alle meir eller mindre kontrollerte rørsler i vatnet med armar og bein er ei vidareføring av erfaringa med vatnet si motstandskraft. Målet er å utnytte denne krafta slik at rørslene skaper framdrift.

YSSS har sett saman og tilbyr kursmodular i henhold til opplegget definert av Norges Svømmeskole. 

For å finne riktig nivå for ditt barn kan nivåvelgaren gi ei god rettleiing. Er du fortsatt usikker - ta kontakt på kurs@ysss.no.

Du kan også lese meir om dei ulike nivåa her (https://www.tryggivann.no/index.aspx)

Julie Stakkestad Stenersen er vår faste koordinator i Symjeskulen. 

Blant hovudoppgavene hennar er at ho skal kvalitetssikre YSSS sitt kurstilbod gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs i tråd med metodikk frå Norges Svømmeskole. Ho har og eit ansvar for å koordinera kursaktivitet på tvers av YSSS sine lokasjonar (Ulstein, Hareid, Herøy). 

Ho har Instruktørutdanning (Begynnar og Vidergåande), samt Trenar 1 utdanning.

Husk_kreditering_ved_bruk_av_bilder@_Fot

Vårt instruktørteam

Møt våre 

instruktørar

Alle klubbar i Norges Svømmeskole skal ha utdanna instruktørar.

YSSS sine symjeinstruktørar er utdanna i samsvar med Symjeinstruktørutdanninga til Norges Svømmeforbund. 

VASSTILVENNING

Vannmerke-nivået fokuserer på dei grunnleggjande øvelsane for vasstilvenning.

 

Nivået er for deltakarar som ikkje har noko erfaring i vatn tidligare, og YSSS tilbyr denne opplæringa frå 5 års alder.

BEGYNNER

Hvalmerke-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må man kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

BEGYNNER

Skilpadde

Skilpadde-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

BEGYNNER

Pingvin-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir deltakeren mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at man kan holde pusten og flyte.

BEGYNNER

Selungen-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

VIDAREGÅANDE

På Sel-nivået har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på den grunnleggende svømmeopplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

VIDAREGÅANDE

Sjøløve

På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra den grunnleggende svømmeopplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

VIDAREGÅANDE

På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

VIDAREGÅANDE

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Contact Us
bottom of page