top of page
©Fotograf Cecilie Hatløy_Portrett_YSSS-4

Symjekurs for vaksne

Vaksne

YSSS ynskjer å tilretteleggje kurs for vaksne og unge vaksne frå 16 år som ikkje kan symje eller ynskjer å forbetre symjeferdigheiter.

​Ta kontakt på kurs@ysss.no dersom kurs for vaksne er av interesse.

V1 - Crawl teknikk grunnleggjande

 

Dette kurset er berekna for vaksne som klarer seg utan hjelpemidlar på djupt vatn, og som ynskjer å lære seg grunnleggjande crawlteknikk.

 

Hovudfokus er på crawl, men ein går også gjennom noko ryggsymjing. Passar godt for triatleter som ynskjer å forbetre svømmeteknikken sin, eller generelt for vaksne som tenkjer at symjing kan vere god mosjon.

Forkunnskapar: Kan symje 50 m utan pause, trygg under vann og trygg på djupt vatn.

Contact Us
bottom of page