top of page
C574FEBC-3A40-4C90-8CE0-331C899830D4.JPG

Ofte stilte spørsmål - symjekurs

 1. Kor lang tid tek det normalt å lære å symje?

  • Tommelfingerregel = 40 timar. Det kjem an på kva barna kan frå før. Dersom dei har bada mykje og er trygge i vatnet, går opplæringa raskare.

  • Svømmeforbundet definerer symjedyktig slik: Rulle ut i vatnet, symje 100 meter på magen, flyte i vatnet i tre minutt for deretter å symje 100 meter på ryggen.​

 2. Etter kva for eit kurs kan barna å symje?​

  • Dei aller fleste kan symje 10-15 m på djupt vatn etter Pingvinkurset, berre med beina.

  • Etter Selungekurset kan dei fleste symje 10-20 m crawl og rygg, på djupt vatn.

  • Barn som har fullført og bestått Selkurset blir rekna som symjedyktig. ​

 3. Når lærer barna brystsymjing? Kvifor ikkje på det fyrste kurset?

  • Det er fyrst på Sjøløvekurset at barnet får innføring i bryst-teknikk. Bryst er den mest avanserte symjeearten (butterfly er faktisk enklare), derfor venter vi til barna har god crawl- og ryggteknikk før vi legger til bryst. Særleg er beinsparka vanskelege i bryst, dei krev stor grad av koordinasjon.​

  • YSSS har inkludert Sjøløve i treningstilbodet og køyrer ikkje eigne kurs på dette.

 4. Kor gamal må ein vere for å melde seg på symjekurs?

  • Vi har 5-års grense på våre symjekurs nedfelt i vedtektene. Det halvåret barnet fyller 5 år kan dei byrje på kurs. Dei fleste 5-åringane startar på vasstilvenning og kvalkurs (G0).​

 5. Er det ei øvre aldersgrense for å melde seg på?

  • Nei, det er ingen øvre aldersgrense, og vi er spesielt opptatt av å tilrettelegge symjeopplæring for eldre barn og ungdomar som av ulike årsaker ikkje har lært å symje tidligare.

  • Vi har eigne symjekurs for vaksne​.

 6. Er det venteliste for kurs?​

  • ​For tida har vi ikkje venteliste for kurs. Det er 'fyrst til mølla' når vi annonserer kurs. 

  • Barn som går på kurs vil få fortrinnsrett til å melde seg på for neste kursrunde.

 7. Kva skjer om barnet mitt "angrar" seg og ikkje vil vere med lenger? Må eg likevel betale kursavgift?

  • Ja, dersom kurset har starta må kursavgift betalast. YSSS kan ikkje gi plassen til eit anna barn dersom kurset pågår. 

  • Dersom du melder på barnet ditt, og melder av i rimeleg tid (seinast fire dagar før kursstart), vil kursavgifta kunna bli tilbakebetalt.

 8. Kva slags utstyr trenger barnet mitt?

  • Badetøy (tettsittande) og badehette. Vi anbefaler badebukse, i staden for badeshorts til gutar, då badeshortsar har ein tendens til lettare å falle av ved hopping/dykking, og samlar luftlommer i shortsen ved flyteøvingar. 

  • Symjebriller for kursmodulane G1 og G2. 

 9. Barnet mitt er litt usikker og eg trur at han/ho trenger at eg er tilstades ved bassengkanten. Er det lov?

  • Det beste er at føresatte går ut og lar instruktørane få barnet inn i gruppa. Instruktørane har erfaring med dette. Dersom barnet ikkje aksepterer at føresatte forlet kursområdet, kan foreldre og instruktørane avtale beste løysing for barnet.

  • Vi er tålmodige med barna. Nokre treng lengre tid til å venne seg til vatnet, instruktørane, miljøet og undervisninga.

  • Det er fint om føresette førebur barna på symjekurset og gir aksept for at det er greit å vere skeptisk og nervøs. Det er også viktig å snakke om at det å lære å symje er viktig.

 10. Får vi tilbakebetalt kursavgifta dersom barnet mitt er mykje sjuk?

  • Nei, vi gir dessverre ingen refusjon for sjukdom.

 11. Kor lang tid er det vanleg å bruke på kvart kurs? Går man kun eit semester på kvart trinn, eller er det vanleg å gå same kurs fleire gongar? 

  • Vi fylgjer Norges Svømmeforbund sitt opplegg der det er vanleg å seie eitt år på kvart nivå.

  • Mange barn repeterer nivå. 

  • Det er individuelt kor lang tid ein brukar på eit nivå. Instruktørane si erfaring er at å bruke god tid på kvart nivå gir det beste resultatet.

 12. Kort fortalt - kva er pedagogikken bak symjekursa, og kva skil YSSS frå symjeundervisning i skulen?

  • Symjekursa i YSSS fylgjer opplæringsopplegget til Norges svømmeforbund.

  • YSSS er fleire instruktørar per barn, 1 instruktør på 3-4 barn.  

  • På symjekurs starter barna med å leggje grunnlaget for crawl og ryggsymjing og startar med brystteknikk når barna er meir motorisk modne. Skulane startar ofte med brystsymjing tidlegare. 

Contact Us
bottom of page