top of page
IMG_5500.HEIC

Stevner og konkurranser

Stevner og konkurranser

Det er på stevner at utøvarane får sjå korleis dei utviklar seg og ikkje minst få gleden av å sjå hva dei mange treningstimene gir av resultat. Det er ulike stevner gjennom året, både stevner hos naboklubber som er åpne for alle samt regionale og nasjonale stevner som man må kvalifisere seg for å få være med på. 

For er informasjon om stevner og når disse er kan ein følgje med på medley.no.

Lisens

Alle utøvarar som skal svømme i approberte stevne må betale lisens til Norges Svømmeforbund. Startlisensen gir utøvaren rett til å delta på konkurransar, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikra gjennom barneidrettsforsikringen).

 

Priser og informasjon finner du på NSF side om startlisens her

 

Kvart år ved nyttår går lisensansvarleg gjennom lisensane klubben har i systemet og sender varsel om ny innbetaling. Nye medlemmer fanges gjennom vår medlemsansvarlig når dei skrivast inn i klubben. Kontakt Hovudtrenar om lisensen ikkje er i orden.

Rutiner i forbindelse med stevnepåmeldinger:

Eva (tidligere YSS symjar, nå Aaslk), Astri og hovudtrenar for YSS, Cian. NM kortbane, Stavanger 2022

 • Det er viktig at utøver og foresatt følger med på terminlisten. Normalen er at vår klubbs påmelding skal sendes til arrangøren 3 uker før konkurransen. Invitasjonen til stevner ligger på medley.no.

 • I god tid før stevnet vil klubben sende ut innbydelse til det aktuelle stevnet. Det opplyses om hva som vil være fristen for å gi beskjed til trener om utøveren skal delta.

 • Treneren legger inn øvelser for utøveren til stevnet. Utøver kan komme med ønsker til trener, men det er trener/hovedtrener som er den som bestemmer øvelsene til slutt.

 • Klubben sender inn påmeldingen til stevnet dagen før fristen til stevnet går ut. Etter denne datoen kan man ikke komme med etter-anmeldinger eller endringer.

 • Strykninger – dersom ein ikkje kan delta på konkurransa ein har meldt seg på, gir ein beskjed til trener og sportslig ansvarlig (hovudtrenar@ysss.no) så raskt som mulig. Er det på stevnedagen eller kvelden før, så skal hovudtrenar fra YSSS ha beskjed 

 • Svømmere som ønsker å delta på stevner som ikke står på våre terminlister kan gjøre det dersom trener godkjenner det.

Rutiner for egenandeler og støtte 

Startavgift, lokale (Nordfjord og Møre og Romsdal) stevner på klubbens terminliste 

 • Rekruttstevner på klubbens terminliste: Startavgift blir dekka gjennom treningsavgift.

 • Approberte stevner: Klubben dekker startavgifter

Stevner med nødvendig overnatting 

 • Klubben dekker startavgift

 • Overnatting blir dekka av deltakar

Regionsamlingar

 • Eigenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting mot vist kvittering.

 • Opptil 700 kr i flybillett (t/r) i støtte til utøver mot vist kvittering.

LÅMØ og ÅM

 • Klubben dekker startkontingent

 • Eigenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting mot vist kvittering.

 • Opptil 700 kr i flybillett (t/r) i støtte til utøver (gjelder ÅM) mot vist kvittering.​

UM/jr.NM/Sr.NM/Internasjonale stemner i Norge

 • YSSS dekker 50 % av alle utgifter for deltakar mot vist kvittering. Det gjelder reise, opphald, mat, NM-leir og startkontingent.

Eigenandel treningssamlingar

 • Kostnader til treningssamlingar blir dekka av den enkelte utøver, med mindre klubben budsjetterer med støtte.

Generelle retningslinjer og forutsetningar i høve stemner og samlingar

 • Utøvarane må forvente å bu fleire på same rom

 • Styret godkjenner stemner for deltaking og publiserer i årshjulet

 • Hovudtrenar administrerer påmelding til stemner og samlingar

 • Alternativ for overnatting som anbefalt av stemnearrangør. Anna overnatting som skal refunderast må avklarast med Styret.

 • Rimelegaste transport til stemner skal alltid nyttast, og det blir oppfordra til samkøyring.

 • Eigen-påmelding til stemner, treningsleirar og treningssamlingar som ikkje er godkjent av Styret og/eller administrert av hovudtrenar vil ikkje kunne støttast.

 • Reisekostnader skal dokumenterast ved kvitteringar

Frivillige lagleiarar

 • Føresette eller andre som har fått tildelt roller av Styret (reiseleiar, trenar og anna) kan få vurdert å få dekka noko av sine kostnader av Styret.

Transport

​        Til dei fleste stevner kjører trenere og/eller foreldrene svømmerne med privatbiler.

Astri, UM Bergen 2022

Astri 5 gull og bestemanspremie - para, UM Bergen 2022

Astri sin medalje fangst på NM senior klasse - para. 1 gull og 6 sølv, NM kortbane 2022, Stavanger

bottom of page