F6C61E86-5D47-40A3-B6D8-095661DEE604.JPG

Stevner og konkurranser

Stevner og konkurranser

Det er på stevner at utøvarane får sjå korleis dei utviklar seg og ikkje minst få gleden av å sjå hva dei mange treningstimene gir av resultat. Det er ulike stevner gjennom året, både stevner hos naboklubber som er åpne for alle samt regionale og nasjonale stevner som man må kvalifisere seg for å få være med på. 

For er informasjon om stevner og når disse er kan ein følgje med på medley.no.

Rutiner i forbindelse med stevnepåmeldinger:

 • Det er viktig at utøver og foresatt følger med på terminlisten. Normalen er at vår klubbs påmelding skal sendes til arrangøren 3 uker før konkurransen. Invitasjonen til stevner ligger på medley.no.

 • I god tid før stevnet vil klubben sende ut innbydelse til det aktuelle stevnet. Det opplyses om hva som vil være fristen for å gi beskjed til trener om utøveren skal delta.

 • Treneren legger inn øvelser for utøveren til stevnet. Utøver kan komme med ønsker til trener, men det er trener/hovedtrener som er den som bestemmer øvelsene til slutt.

 • Klubben sender inn påmeldingen til stevnet dagen før fristen til stevnet går ut. Etter denne datoen kan man ikke komme med etter-anmeldinger eller endringer.

 • Strykninger – dersom ein ikkje kan delta på konkurransa ein har meldt seg på, gir ein beskjed til trener og sportslig ansvarlig (hovudtrenar@ysss.no) så raskt som mulig. Er det på stevnedagen eller kvelden før, så skal hovudtrenar fra YSSS ha beskjed 

 • Svømmere som ønsker å delta på stevner som ikke står på våre terminlister kan gjøre det dersom trener godkjenner det.

Egenandeler

Rekruttstevner

 • Startavgift på rekruttstevner på klubbens terminliste blir dekt gjennom treningsgiften

Lokale stevner på YSSS sin terminliste i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

 • Startavgift og stafett øvelse dekkes av YSSS

 • Resten dekkes av utøver selv

 • Reise og overnatting blir dekt av utøvar

 • YSSS terminliste finner du her

 

LÅMØ og ÅM

 • Klubben dekker startavgift

 • Reise og overnatting blir dekt av utøvar

Reiser til stevner

​        Til dei fleste stevner kjører foreldrene svømmerne med privatbiler.

Lisens

Alle utøvarar som skal svømme i approberte stevne må betale lisens til Norges Svømmeforbund. Startlisensen gir utøvaren rett til å delta på konkurransar, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikra gjennom barneidrettsforsikringen).

 

Priser og informasjon finner du på NSF side om startlisens her

 

Kvart år ved nyttår går lisensansvarleg gjennom lisensane klubben har i systemet og sender varsel om ny innbetaling. Nye medlemmer fanges gjennom vår medlemsansvarlig når dei skrivast inn i klubben. Kontakt Hovudtrenar om lisensen ikkje er i orden.