top of page

Dagleg leiar – Symjeskuleansvarleg 

For å vidareutvikle klubbens aktivitet, sikre kontinuitet og profesjonell drift ynskjer YSSS å rekruttere ein Dagleg Leiar – Symjeskuleansvarleg i ei 40-60% stilling, for å bygge bru mellom kursaktiviteten vår og det strategiske arbeidet i Styret i YSSS.

Vi søkjer deg som har lyst til å bidra til ei viktig samfunnsoppgåve. Det er ein fordel om du har erfaring med barne -og ungdomsarbeid.

 

Det er positivt om du har erfaring som symjeinstruktør, men inga nødvendigheit, då utdanning og opplæring vil bli gitt.

Den overordna oppgåva er å drifte og vidareutvikle aktiviteten og kurstilbodet til klubben samstundes som tryggleik, trivsel og inkludering blir ivaretatt i høve verdigrunnlaget til klubben.

Arbeidsoppgåver

Dagleg drift og organisering av «YSSS Symjeskule»

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere symjeopplæring for barn og ungdom på klubben sine lokasjonar (Fosnavåg & Ulsteinvik)

 • Samarbeid med barnehagar, skular, kommunar, bassengeigar

 • Bidra til vidareutvikling av symjetilbodet i klubben

Administrasjon

 • Kommunikasjon internt og eksternt

 • Identifisere og formulere søknader til relevante støtteordningar og sponsorar

 • Administrasjon av medlemslister, kurslister og instruktørpool

Kan dette vere noko for deg?

Kvalifikasjonar

 • Kunde – og serviceinnstilt

 • Du er ansvarsfull, strukturert og jobbar målretta for å oppnå resultat

 • Jobbar godt både sjølvstendig og i team

 • Du meistrar norsk munnleg og skriftleg

 • God kjennskap til og forståing for digitale verktøy

 • Erfaring med leiing og administrasjon er ein fordel

 • Sertifikat for bil og tilgang på bil

Vi tilbyr

 • Spennande moglegheiter i ein ung klubb med ytterlegare vekstpotensial

 • Tilgang til eit erfarent og dedikert team av ressurspersonar

 • Gratis instruktørutdanning, inkludert fyrstehjelp og livredning

 • Opplæring blir gitt

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner

Synest du dette høyrest spennande ut, har lyst å bidra til noko som utgjer ein forskjell?

Send ein søknad med CV til kurs@ysss.no snarast (frist 10.01.2024)!

Spørsmål kan rettast til Sigrid Sætre (Mobil: 400 44149) eller på epost kurs@ysss.no.

Om Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb (YSSS) er ein klubb for kommunane på Ytre Søre Sunnmøre; Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. YSSS ynskjer å gi eit tilbod til alle som likar å vere i vatn, både dei som vil konkurrere aktivt og dei som vil symje for å trene og ha det kjekt.

YSSS er for tida i vekst og medlemstalet har dobla seg siste par åra. Vi opplever no stor etterspurnad for symjekurs og er opptatt av å skape gode rammer for deltakarane på kurs og alle føresette – legge til rette for meistring, tryggleik og fellesskap.

 

I 2023 vil vi gjennomføre ca 30 symjekurs og med over 250 deltakarar.

bottom of page