top of page
0B4BE108-F5B3-46A1-9C54-ED874538A811.JPG

VirksomheitsideVisjon 

Verdiar

Virksomheitside

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb (YSSS) er eit idrettslag som tilbyr grunnleggjande svømmeopplæring og eit godt treningstilbud for dei som satsar på svømmesporten.

 

YSSS skal vere den klubben - der symjegleda og kvar enkelt utøvar sin personlege utvikling er fyrste prioritet.

Visjon

YSSS skal vere ein leiande idrettsklubb på Søre Sunnmøre, med tilbod til barn og ungdom som ynskjer å lære å symje, og til aktive symjarar i breidde og topp

Verdiar 

Tryggleik

Tryggleik i vatn - tryggleik på land. 

 

Trivsel 

Ein klubb med fokus på idrettsglede og sosial trivsel.  

Kvar enkelt medlem skal trivast og oppleve samhold og venskap, i eit trygt og godt klubbmiljø. 

Takhøgde 

Ærlighet og respekt for eigne medlemmar, trenarar, dommarar og konkurrentar

Contact Us
bottom of page