top of page

Hva er LÅMØ ?

LÅMØ = Lansdel Årsklassemønstring

I Norge avholdes LÅMØ i 5 landsdeler. Alle deltakerene må delta i alle LÅMØ øvelsene. Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år.

For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene.

De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.

Rangeringslistene ligger inne på medley.no. YSSS er region midt.

LÅMØ – Øvelser for *11 årsklassen (kvalifiseringsår= mens de er 10 årsklassen)

  • 200 m fri

  • 50 m butterfly

  • 100 m bryst

  • 100 m rygg

  • 100 m medley

*Øvelser gjelder også klassifisert para svømmere fra 12-16år 

LÅMØ –øvelser 12 – 16 årsklassen (kvalifiseringsår = året før)

  • 400 m fri

  • 100 m butterfly

  • 200 m bryst

  • 200 m rygg

  • 200 m medley

Astri, Adrian, Oda, Maria Låmø 2022
Astri, Adrian, Oda, Maria med samanlagt premie fra Låmø 2022
Eva med sølv samanlagt premie Låmø 2021

Astri, Adrian, Oda, Maria LÅMØ 2022, Orkanger

Eva, LÅMØ 2021, Namsos

Hva er ÅM ?

Astri, Adrian ÅM 2022, Lambertseter 

ÅM = Årsklassemesterskap
 

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år.

Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene.

For 13-16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert.

 

Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200m IM.

Para utøvere er også inkludert i ÅM fra 2022. De 6 beste fra LÅMØ i hvert skjønn kvalifisere seg til ÅM. 

 

ÅM arrangeres i førsten av april.

Astri og Adrian, ÅM 2022 Lambertseter
bottom of page