top of page

Hva er LÅMØ ?

Sigrid (trenar), Simon, Tima, Adrian, Astri, Maria, Oda, Julie (trenar) LÅMØ 2023, Trondheim

LÅMØ = Lansdel Årsklassemønstring

I Norge avholdes LÅMØ i 5 landsdeler. Alle deltakerene må delta i alle LÅMØ øvelsene. Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år.

For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene.

De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.

Rangeringslistene ligger inne på medley.no. YSSS er region midt.

LÅMØ – Øvelser for *11 årsklassen (kvalifiseringsår= mens de er 10 årsklassen)

  • 200 m fri

  • 50 m butterfly

  • 100 m bryst

  • 100 m rygg

  • 100 m medley

*Øvelser gjelder også klassifisert para svømmere fra 12-16år 

LÅMØ –øvelser 12 – 16 årsklassen (kvalifiseringsår = året før)

  • 400 m fri

  • 100 m butterfly

  • 200 m bryst

  • 200 m rygg

  • 200 m medley

IMG_5945.HEIC

Astri, Adrian, Oda, Maria LÅMØ 2022, Orkanger

Astri, Adrian, Oda, Maria Låmø 2022

Eva, LÅMØ 2021, Namsos

Eva med sølv samanlagt premie Låmø 2021

Hva er ÅM ?

ÅM = Årsklassemesterskap
 

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år.

Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene.

For 13-16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert.

 

Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200m IM.

Para utøvere er også inkludert i ÅM fra 2022. De 6 beste fra LÅMØ i hvert skjønn kvalifisere seg til ÅM. 

 

ÅM arrangeres i førsten av april.

Astri, Adrian ÅM 2022, Lambertseter 

Astri og Adrian, ÅM 2022 Lambertseter
bottom of page