YSSS ønskjer god sommar!

Etter ein uvanleg vår med redusert aktivitet grunna Covid-19 ønskjer vi alle våre medlemmar god sommar og velkomen att til trening og symjekurs i august.

Vi startar med intensivkurs for nye symjarar frå 10. – 14. august – sjå informasjon under «Aktivitet».