Vegen til symjedyktig. Det er stor forskjell på å vere trygg i vatn og å være symjedyktig. YSSS har kurs for ditt barn frå vasstilvenning til grunnleggjande symjeteknikker over lengre distanser. Norges Svømmeforbund reknar born å vere symjedyktig når krav til selkurs er oppnådd.

YSSS held regelmessig kurs for vaksne som har lyst å lære grunnleggjande crawl teknikk, eller forbedre eksisterende symjeteknikk. I somar-månader arrangerer YSSS  "open water" symjetrening. YSSS har også et uformelt masters symje gruppe og er alltid på jakt etter trenarar og instruktørar.

Følg oss!

Virksomheitside

Visjon

YSSS har ambisiøse mål og mange oppgåver i klubben.  Vi er stadig på jakt etter å knyte til oss ressurspersonar som vil bidra på ulikt vis.

18DA2238-6A11-4028-B40C-536E077587DB.JPG
Husk_kreditering_ved_bruk_av_bilder@_Fot

Dyktige instruktørar

Instruktørteamet vårt består av unge og vaksne tilhøyrande i Herøy, Ulstein og Hareid. 

 

YSSS sine symjeinstruktørar er utdanna i samsvar med Instruktørutdanninga til Norges Svømmeforbund. 

Bli symjeinstruktør!

Som instruktør får du gleda av å lære barn å symje. Det er ein utruleg kjekk jobb, i eit triveleg miljø med andre instruktørar.

​ 

Og det er ei viktig oppgåve - for det å lære barn å symje er ein livreddande innsats for samfunnet.

 

Vi søker instruktørar til vår veksande symjeskule. YSSS tilbyr symjeopplæring til barn, ungdom og vaksne i Hareid, Ulstein og Herøy

Symjehallar

Basseng

YSSS trener i basseng både på Hareid, i Herøy og i Ulstein. 

All_bruk_krediteres_%C3%82%C2%A9_Fotogra

For å bli medlem i Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb må du følge denne lenka!

Fra rekrutt og mosjon til konkurranse symjing, YSSS har trenings muligheiter for born, ungdom og vaksne