©Fotograf Cecilie Hatløy_Portrett_YSSS-4

Årsmøter i YSSS

Her legg vi ut informasjon til medlemmer i tilknyting til årsmøtet.

2020

Tid: Tirsdag 4. Mai 2021, klokka: 19:00

Stad: Biblioteket på Ulstein ARENA og digitalt på «Teams»