Kontakt

Styret i YSSS er sett saman av representanter frå alle dei tre kommunane som YSSS representerar. Du kan kontakte YSSS sentralt eller vende deg til representanten i kommunen din for meir informasjon.

For spørsmål om symjetrening for rekrutt og open klasse kan du vende deg til vår hovudtrenar Cian Walsh.

For spørsmål om symjekurs kan du sende spørsmål til: